20 16 32 27 info@ytteborg.dk

Forsøg for fremtidens landbrug

Ytteborg Field Trials 

Hjermvej 94 – 7560 Hjerm – Tlf. 20 16 32 27

Vores arbejde

Om Ytteborg

På disse sider kan du finde information om Ytteborg. Har du yderlige spørgsmål er du meget velkommen til at sende en mail på info@ytteborg.dk

Forsøgsgården

Ejerforhold

Forsøgsplacering

GEP

Vi tilbyder

Ytteborg I/S kan tilbyde at udføre udviklings- og screeningsforsøg samt GEP forsøg. GEP godkendelsen blev opnået i år 2000 og er senest i 2018 fornyet for endnu en 6 årig periode.  Indenfor GEP forsøg har vi størst erfaring med effektivitets, selektivitets og fytotox forsøg i grupperne Herbicider, Fungicider og Insektcider.

Hovedparten af de forsøg vi udfører er Landsforsøg, som vi udfører i samarbejde med SEGES, Planteproduktion. I den forbindelse opfylder vi til fulde kravene i ”Kvalitet for Landsforsøg”.

Hvordan arbejder vi?

Vi anvender hovedsageligt småparcelteknik i 1,5 m og 3 m parceller. Vi anlægger og udfører demoarealer, dyrkningsstriber, storskalaforsøg og logaritmesprøjtninger.

Maskinparken er tilpasset forsøgsarbejdet og omfatter blandt andet højteknologisk gylleudstyr, 1,5 m Haldrup parcelsåmaskine med individuel gødningsplacering, Kverneland 3m rotorsæt, Haldrup græshøstere, Haldrup forsøgsmejetærsker med EDB programmet Harvest Manager, Jutek forsøgssprøjte, Speedy forsøgssprøjte, Grimme kartoffeludstyr osv.

Vi anvender så vidt muligt elektronisk udstyr til dataindsamling, -behandling og arkivering, da det er vores erfaring at det giver den sikreste og hurtigste behandling af rådata.

Vi udfører årligt forsøg i b.la. korn, raps, bælgsæd, frøgræs, grovfoder, kartofler og efterafgrøder. Forsøg i andre afgrøder er også muligt. Forsøgene udføres indenfor områderne, arts- og sortsafprøvning, planteværn, gødskning, jordbearbejdning og dyrkningsstrategier.

Forsøgene er fordelt over et større område i Vestjylland. Vi råder over et bredt udvalg af mulige forsøgslokaliteter på både konventionelle og økologiske bedrifter samt forskellige jordtyper spændende fra grovsandet sandjord (jb 1), lerjord (jb 7) til humusjord (jb 11).

YTTEBORG Field Trials

YTTEBORG Field trails

Hvordan arbejder vi?

Vi har høj sikkerhed i vores forsøg med lave Lsd-værdier og lav variation. Dette er muligt, da vi har et ajourført kvalitetsstyringsstem samt jævnlig fornyelse af vores forsøgstekniske udstyr.

Desuden vægter vi faglighed og engagement højt, når det kommer til vores forsøgspersonale. Disse parametre er med til at give sikre resultater.

Årets gang i billeder

På disse sider kan du se lidt omkring vort daglige arbejde igennem de forskellige perioder i året.

Anlæg

Sæson

Høst

Vinter

Om Landsforsøgene®

Landsforsøgene® hører under SEGES. Landsforsøgene® er målrettet landbrugets behov for brugbare resultater og ny viden til at skabe de bedste resultater i markbruget.

SEGES og de lokale landbrugscentre samarbejder om at gennemføre Landsforsøgene®.

Dette samarbejde foregår i et mindre antal landsforsøgsenheder som dækker hele Danmark.

Ytteborg I/S udgør landsforsøgsenhed nr. 6 og udfører alle landsforsøg i den midt og vestjyske halvdel af Jylland, fra Limfjorden til Ribe.

Om Landsforsøgene®

Vil du vide mere om idegrundlaget for Landsforsøgene® samt arbejdsgangen fra idè til resultat og formidling, er du velkommen til at kontakte os.

Se landsforsøgenes aktuelle placering her.

Vi gør opmærksom på at linkene er gældende for alle landforsøgsenheder.

Kontakt den forsøgsansvarlige for fremvisning.