20 16 32 27 info@ytteborg.dk

Årets gang i billeder

På disse sider kan du følge vores daglige arbejde igennem sæsonen.

 

Anlæg

Om Landsforsøgene®

Parcel såmaskinen som er sammenbygget med rotorharve, for at tilberede det perfekte såbed.

Almindelige kornforsøg anlægges med egen rotorharve med parcelsåmaskine. Sættet kører efter GPS og har mulighed for både placering og samsåning af startgødning.

Kartoffelforsøgene anlægges med 4 rk Grimme lægger i åbne riller, således at alle nettorækker er visuelt kontrolleret.

Der anvendes også GPS i kartoffelforsøgene.

Såsæd til knap 500 parceller er klar til at blive sået.

I maj måned såes mange km faunastriber rundt i oplandet.

Gylle udstyret klar til en ny opgave. Dette sæt kører gylleforsøg i store dele af Jylland. 

Sæson

Igennem sæsonen passes forsøgene efter forskrifterne i forsøgsplanerne. Der foretages løbende tilsyn og registreringer i forsøgene i løbet af hele vækstsæsonen.

Om Landsforsøgene®

Ukrudtssprøjtning og indstregning med Speedy 2500 med 8 beholdere/bomme samt indstregningsudstyr. Sættet kører på RTK GPS 

 

I løbet af sæsonen udføres et hav af registreringer i forsøgene.

Livet er skønt som forsøgsmedarbejder:-)

Høst

Langt de fleste af forsøgene skal høstes, dette gælder både slætgræs, frøgræs, korn, kartofler, raps, majs, lupiner, ærter, hestebønner osv.

Ytteborg råder selv over en parcel-græshøster og en parcel-mejetærsker som både kan høste kornafgrøder og kernemajs med plukkebord.

Om Landsforsøgene®

Et af de utallige græsforsøg, sirligt klippet af, med den trofaste Haldrup Græshøster.

Høst af roe sortsforsøg, stadig meget arbejde i roer:-)

Høst i smukke omgivelser.

Vinter

Efter høst af forsøgene, anlæg af nye efterårsforsøg og jordprøveudtagning, kommer en stille periode på Ytteborg. Vinteren bliver brugt på vedligehold og ombygninger af udstyret, og det er også tiden til evt, at få handlet nyt grej til kommende sæson. Planlægningen af næste års forsøg er allerede godt igang igen i starten af januar. 

Om Landsforsøgene®