20 16 32 27 info@ytteborg.dk

Kontakt

Morten Krupa

Tlf: 20 16 32 27
E-mail: mhk@ytteborg.dk
Forsøgsleder,
Drift og Administration

Askov Grud

Tlf: 22 52 62 81
E-mail: ag@ytteborg.dk
Forsøgsansvarlig, Roe og sugecelleforsøg.

Ole Elkjær

Tlf: 40410145
E-mail: ole@ytteborg.dk
Forsøgsansvarlig Kartofler

Kresten Junker

Tlf: 25 57 98 98
E-mail: kj@ytteborg.dk
Forsøgsansvarlig salgsafgrøder og grovfoder – SYD

Karsten Strandby

Tlf: 21 65 84 97
E-mail: kst@ytteborg.dk
Forsøgsansvarlig Græs & Majs forsøg – NORD

Karsten S. Kristensen

Tlf: 61 75 00 21
E-mail: ksk@ytteborg.dk
Forsøgsansvarlig Salgsafgrøder og Sortsforsøg NORD